Ankieta Rady Rodziców – prosimy o Twój wybór celu inwestycyjnego

W tym roku szkolnym wspólnie ustalimy przeznaczenie naszych składek. Razem zadecydujemy, na jaki cel inwestycyjny przeznaczymy fundusze Rady Rodziców. W tym celu Prezydium Rady Rodziców przygotowało krótką ankietę online.

Wybierz jedną ze wskazanych opcji lub skorzystaj z możliwości zaproponowania własnej inicjatywy. Ankieta jest dostępna pod linkiem https://sp12w.edu.pl/dla-rodzicow/rada-rodzicow/ankieta-rr/ i będzie dostępna w dniach 4 – 14 listopada. Szczegółowych informacji udzielą Wam przedstawiciele klas w Radzie Rodziców.

Zachęcamy do udziału w ankiecie – każdy głos jest ważny!

Rada Rodziców SP 12 im. Powstańców Śląskich