Konkurs Mazowieckiego Kuratora Oświaty – “Kartka dla Niepodległej”

„Kartka dla Niepodległej” 

Konkurs „Kartka dla Niepodległej”

• Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie życzeń dla Polski z okazji stulecia odzyskania niepodległości.
• Oceniane będą: zgodność z tematem, zastosowanie właściwej formy literackiej, oryginalność ujęcia tematu oraz poprawność językowa.
• Warunkiem przyjęcia pracy jest dołączenie oświadczeń (wzór w załączniku nr 2).
• Organizatorem i koordynatorem Konkursu „Kartka dla Niepodległej” jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

• Prace przyjmuje p. Emilia Stokowska (sala 18) do środy 31.10.2018