Rada Rodziców

Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 12
w Warszawie

Wybierz kategorię spraw:

Skład zarządu Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym

Aktualne informacje Prezydium Rady Rodziców

Harmonogram spotkań oraz protokoły z posiedzeń

Przepisy prawne, określające ramy działania Rady Rodziców

Uchwały podjęte w bieżącej kadencji przez Radę Rodziców 

 

Sukcesy i przedsięwzięcia Rady Rodziców

Finanse, plany  i
sprawozdania Rady Rodziców

 

Dane do kontaktu i wpłat na fundusz Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący

Kieruje pracami Rady i zapewnia podejmowanie działań mających na celu
wykonanie jej uchwał.

Paweł Baltaza (kl.7C)

Wiceprzewodnicząca

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

 

ELŻbieta Jaroszewicz (KL.2A)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców. 

jan bartold (kl.7A)

Przewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

MicHAŁ KACZMARCZYK (KL.2B)

Wiceprzewodniczący

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

grzegorz makówka (kl.8a)

WICEPRZEWODNICZĄCY

Współdziała z Przewodniczącym w realizacji zadań Rady Rodziców.

KRZYSZTOF MARYL (kl.5b)

SEKRETARZ

Zapewnia obsługę obszaru dokumentów i komunikacji Rady Rodziców

ARKADIUSZ ZAWISZA (KL.6B)

Skarbnik

Zapewnia prawidłowe gospodarowanie Funduszami, zgodnie z zasadami
gospodarności, celowości i rzetelności.

marta wróblewska (kl.4b)

Komunikaty Rady Rodziców

Gość z kraju Helwetów w Dwunastce

We wtorek 22 marca w „Dwunastce” gościł ambasador Konfederacji Szwajcarskiejw Warszawie […]

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Dyrektor, Drodzy Nauczyciele, wszyscy Pracownicy Szkoły nr 12 im. […]

Rocznicowa powstańcza dekoracja

Pomimo utrudnień, spowodowanych pracami remontowo-budowlanymi, prowadzonymi w budynku szkoły, przystroiliśmy go […]

zobacz wszystkie

Protokoły i harmonogram posiedzeń

27.09.2021 r. , godz. 17:30 [Protokół]

11.10.2021 r. , godz. 17:30  [Protokół]

05.11.2021 r. , godz. 17:30 

09.03.2022 r. , godz. 17:00 [Protokół]

Nasze osiągnięcia

Nagrody dla uczniów wzorowych

Finansowanie nagród dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, w tym corocznej wycieczki dla najlepszych uczniów w szkole.

Transport na basen

Koordynacja przewozów uczniów klas II i III na zajęcia basenowe.

Pomoc socjalna

Zaangażowanie we wsparcie finansowe dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej.

Kącik uczniowski

Zakup zestawu wypoczynkowego i urządzenie kącika uczniowskiego.

Komputery

Wyposażenie pracowni komputerowej w 16 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

Robotyka i programowanie

Zakup 16 zestawów do nauki robotyki i programowania.

Konkurs składkowy

Znaczne zwiększenie frekwencji wpłat na rzecz Rady Rodziców dzięki konkursowi na najlepiej opłacające składki oddziały szkolne.

Nowa strona WWW

Stworzenie nowej, przejrzystej strony WWW Szkoły, w trosce o ulepszenie komunikacji miedzy Szkołą a Rodzicami.

Monitoring szkolny

Montaż nowoczesnego systemu monitoringu w szkole, w trosce o bezpieczeństwo uczniów.

dane do wpłat | napisz do nas

Adres e-mail Rady Rodziców:

radarodzicow@sp12w.edu.pl

Wpłaty z tytułu składek na Radę Rodziców należy kierować na poniższy rachunek bankowy:

Bank: Pekao S.A.
nr konta: 69 1240 1024 1111 0010 2097 7530

W tytule wpłaty powinny znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz okres za który wnoszona jest składka.

Składki opłacać można również w gotówce podczas dyżurów Rady Rodziców w dni zebrań z rodzicami.

Komunikacja mailowa z Radą Rodziców służy do przekazywania propozycji lub zgłaszania zapytań w konkretnych sprawach ogólnoszkolnych. Odpowiedzi będą udzielane bez zbędnej zwłoki (nie natychmiast), po uzyskaniu stosownych informacji lub wypracowaniu stanowiska. Odpowiadamy wyłącznie na indywidualne maile, podpisane imieniem i nazwiskiem nadawcy. Maile o charakterze polemicznym, kierowane do szerszej grupy odbiorców lub niespełniające powszechnie przyjętych zasad kulturalnej korespondencji mailowej będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Prosimy również o niewłączanie adresu poczty elektronicznej Rady do mailingu „grupowego” (np.  pomiędzy rodzicami danej klasy). Szczegółowych informacji ws. bieżącej działalności Rady Rodziców udzielają przedstawiciele poszczególnych klas – zachęcamy do kontaktu z nimi.

o nas

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie.

misja

Rada zapewnia współpracę rodziców z organami Szkoły w realizacji ich celów i zadań,
wspierając działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, prowadzoną na terenie Szkoły.

zasady działania

Wpłaty z tytułu składek na Radę Rodziców należy kierować na poniższy rachunek bankowy:

Bank: Pekao S.A.
nr konta: 69 1240 1024 1111 0010 2097 7530

W tytule wpłaty powinny znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować ucznia (imię, nazwisko, klasa) oraz okres za który wnoszona jest składka.

Składki opłacać można również w gotówce podczas dyżurów Rady Rodziców w dni zebrań z rodzicami.