Kalendarium wydarzeń

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24 grudnia – 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

Egzaminy klas ósmych

15 kwietnia 2019 r. – j. polski, g. 9.00

16 kwietnia 2019 r. – matematyka, g. 9.00

17 kwietnia 2019 r. – j. obcy nowożytny, g. 9.00

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Święta przypadające w tygodniu

1 listopada 2018 r. (czwartek) Wszystkich Świętych

1 maja 2019 r. (środa) Święto Pracy

3 maja 2019 r. (piątek) Święto Konstytucji RP

20 czerwca 2019 r. (czwartek) Boże Ciało

Wycieczki szkolne

13-14 maja 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r.

Wakacje

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Semestr I

rada klasyfikacyjna

rada zatwierdzająca

zebranie semestralne

3 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

21 stycznia 2019 r. (poniedziałek)

24 stycznia 2019 r. (czwartek)

14 lutego 2019 r.

Semestr II

podanie informacji o przewidywanych ocenach rocznych

składanie odwołań od oceny przewidywanej

rada klasyfikacyjna

rada zatwierdzająca

rada podsumowująca

egzaminy poprawkowe

1 lutego – 21 czerwca 2019 r.

do 27 maja 2019 r.

3-5 czerwca 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

13 czerwca 2019 r.

21 czerwca 2019 r. w zakończenie roku szkolnego

28-30 sierpnia 2019 r.

Zebrania Rady Pedagogicznej – godz. 15.30

13 września 2018 r.

11 października 2018 r.

8 listopada 2018 r.

grudzień 2018 r. (rada budżetowa)

21 stycznia 2019 r.

24 stycznia 2019 r.

14 marca 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

23 maja 2019 r.

10 czerwca 2019 r.

13 czerwca 2019 r.

21 czerwca 2019 r.

I SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy I-III godz. 17.30

13 września 2018 r.

8 listopada 2018 r.

14 lutego 2019 r. zebranie semestralne

Dni otwarte klasy I-III godz. 17.00-19.00

11 października 2018 r.

20 grudnia 2018 r. dzień otwarty tylko dla zagrożonych

I SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy IV-VIII godz. 17.30

20 września 2018 r.

15 listopada 2018 r.

14 lutego 2019 r. zebranie semestralne

Dni otwarte klasy IV-VIII godz. 17.00-19.00

18 października 2018 r.

20 grudnia 2018 r. dzień otwarty tylko dla zagrożonych

17 stycznia 2019 r.

II SEMESTR

Zebrania z rodzicami  klas I-III godz. 17.30

21 marca 2019 r.

30 maja 2019 r. podanie ocen przewidywanych

Dni otwarte klasy I-III godz. 17.00-19.00

25 kwietnia 2019 r.

II SEMESTR

Zebrania z rodzicami klasy IV-VIII godz. 17.30

14 marca 2019 r.

30 maja 2019 r. podanie ocen przewidywanych

Dni otwarte klasy IV-VIII godz. 17.00-19.00

11 kwietnia 2019 r.

Dni do odpracowania

2.11.2018 r. odpracować 23.02.2019 r. (sobota) Prezentacja szkoły

2.05.2019 r. odpracować 23.03.2018 r. (sobota) Etap szkolny Konkursu języka francuskiego

Dni dyżuru w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych

24, 27, 28, 31 grudnia 2018 r.                 

18, 19, 23 kwietnia 2019 r.

Terminy innych ważnych uroczystości szkolnych

Wycieczka – nagroda dla uczniów

11 września 2018 r. (wtorek)

Sprzątanie świata

21 września 2018 r. (piątek) 5-6 lekcja

Dzień Języków Obcych

26 września 2018 r. (środa)

Dzień Edukacji Narodowej – Ślubowanie klas I

12 października 2018 r. (piątek)

Święto Niepodległości – apel

7 listopada 2018 r. (środa)

Choinka na Jazdowie

13 grudnia 2018 r. (czwartek) godz. 17.00

Zabawa karnawałowa

25 styczna 2019 r. (piątek)

kl. I-III godz. 14-16, kl. IV-VI godz. 17-19, kl. VII-VIII

Walentynki

14 lutego 2019 r. (czwartek)

Dzień Prezentacji – Święto Szkoły oraz spotkanie z kandydatami do klas I i ich rodzicami

23 lutego 2019 r. (sobota)

Dzień Wiosny

21 marca 2019 r. (czwartek)

Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego- etap szkolny

23 marca 2019 r. (sobota)

Finał Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego

28 marca 2019 r. (czwartek)

Dzień Ziemi – apel

24 kwietnia 2019 r. (piątek)

Rocznica Powstań Śląskich, Dzień Flagi 2 maja, Konstytucja 3 maja – apel

30 kwietnia 2019 r. (wtorek)

Spotkanie z kandydatami do klasy VII dwujęzycznej i ich rodzicami

23 maja 2019 r. (wtorek) godz. 17.30

Dzień bez przemocy – apel

4 czerwca 2019 r. (wtorek)

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy VII dwujęzycznej

6.06.2019. godz. 9.00

Bal ósmoklasistów

14.06.2019 godz. 18.30-21.30

Wymiana uczniów klasy VIII c z uczniami z Francji

4-10.06.2019r.