Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe:
– Szkolnym doradcą zawodowym jest Pani Katarzyna Kantyka         
– Dzielnicowy koordynator ds. doradztwa zawodowego przyjmuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 11 Al. Jerozolimskie 30 lok. 5 Warszawa

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ – Rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy

W naszej szkole realizowany jest projekt ,,Sięgnij po więcej”, którego głównym celem jest podniesienie wśród uczniów klas VII i VIII kompetencji kluczowych w zakresie budowania ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się po rynku pracy.

W ramach projektu powstał Punkt Informacji i Kariery- PIK, w którym rodzice oraz uczniowie klas VII i VIII będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa zawodowego. Znajduje się on na I piętrze w gabinecie terapii pedagogicznej.

Punkt Informacji i Kariery w październiku 2020r będzie czynny w następujących terminach:

wtorki (6.10, 13.10, 20.10) g. 13:30 – 14:40
czwartek (29.10) g. 16:30 – 19:00

Pomocne materiały:
http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/ – filmy o zawodach

Pomocne strony:
www.men.gov.pl
www.cdzdm.pl
www.koweziu.edu.pl
www.doradztwo.koweziu.pl
www,edukacja.warszawa.pl
www.doradztwo.ore.edu.pl
www.indywidualni.pl

www.scholaris.pl 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol?fbclid=IwAR0T8aVNQbw_ASQL1NdHWncf7GLxEWrs9sTr7k0VuHEBtJXflp2pnlM8JM

Prezentacje dla rodziców:

http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/warszawski_system_doradztwa_zawodowego.pdf

http://www.wcies.edu.pl/media/system/doc/cdz/Prezentacja%20dla%20rodzic%C3%B3w_2018_19.pdf

Ranking szkół średnich

1.www.licea.perspektywy.pl

2.www.technika.perspektywy.pl