Schemat nauczania

Język francuski w SP nr 12

Organizujemy:

  • Dzień Języków Obcych
  • Konkurs Poezji Obcojęzycznej
  • Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
  • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego
  • Szkolny Konkurs na kartę świąteczną
  • Dni Frankofonii

Bierzemy także udział w:

  • Konkursie plastyczno-językowym „Dis-moi 10 mots”
  • Festiwalu Piosenki „FrankoFonia”
  • Projekcie wymiany międzynarodowej
  • Programie współpracy e-Twinning