Schemat nauczania

Język francuski w SP nr 12

Organizujemy:

 • Międzyszkolny Konkurs Języka Francuskiego
 • Szkolny Konkurs na kartę świąteczną
 • Szkolny Konkurs „Przywitaj się z Europą”
 • Dzień Frankofonii

Bierzemy także udział w:

 • Ogólnopolskim Konkursie Poezji i Prozy Frankofońskiej
 • Quizie wiedzy o Francji
 • Konkursie plastyczno-językowym „Dis-moi 10 mots”
 • Festiwalu Piosenki „FrankoFonia”
 • Ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez IF
 • Korespondencji międzyszkolnej ze szkołą w Paryżu
 • Programie współpracy e-Twinning