Historia Szkoły

WAŻNE DATY Z HISTORII SZKOŁY

Czerwiec 2016 r.

3 czerwca 2016

Czerwiec 2016 r.

Październik 2014

1 października 2014

Październik 2014

Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia.

Czerwiec 2014

1 czerwca 2014

Czerwiec 2014

Szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK.

2007 rok

1 września 2007

2007 rok

Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje pani Iwona Stępniak.

2 czerwca 2007 r.

2 czerwca 2007

2 czerwca 2007 r.

Obchody 60-lecia istnienia szkoły.

Czerwiec 2005 r.

1 czerwca 2005

Czerwiec 2005 r.

Szkoła otrzymuje Certyfikat Szkoły z Klasą

Październik 2003 r.

1 października 2003

Październik 2003 r.

Szkoła Podstawowa nr 12 uzyskuje tytuł „Szkoła z klasą”.

Czerwiec 1997 r.

1 czerwca 1997

Uroczyste obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 12.

Rok 1976

1 stycznia 1976

Rok 1976

Dyrektor Marian Kobza rozpoczyna 31-letnią kadencję na stanowisku dyrektora szkoły.

1967 – Utworzenie Szczepu harcerskiego Rodło

1 stycznia 1967

1967 – Utworzenie Szczepu harcerskiego Rodło

Dh. Alina Radkowska oraz dh. Bohdan Radkowski zakładają Szczep harcerski Rodło.

Wrzesień 1963 r.

1 września 1963

Wrzesień 1963 r.

W dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, odbyła się uroczystość otwarcia Szkoły – Pomnika Tysiąclecia i nadanie Szkole Podstawowej nr 12 imienia Powstańców Śląskich. Obecna na uroczystości delegacja Powstańców Śląskich przekazała młodzieży sztandar.

Listopad 1961 r.

1 listopada 1961

Listopad 1961 r.

Zakończenie budowy i uroczyste przekazanie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 12.

Luty 1960 r.

1 lutego 1960

Zostaje zatwierdzony plan budowy nowej szkoły przy ulicy Górnośląskiej 45.

Wrzesień 1958 r.

1 września 1958

Wrzesień 1958 r.

Szkoła Podstawowa nr 12 zostaje czasowo przeniesiona do jednego skrzydła budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego, gdyż 600 dzieci nie mieściło się już w 7 salach lekcyjnych. W tym czasie z inicjatywy kierownika szkoły Pani Ireny Grochowskiej i Komitetu Rodzicielskiego, zostaje zawiązany Społeczny Komitet Budowy Szkoły.

Czerwiec 1950 r.

1 czerwca 1950

Szkołę Podstawową nr 12 opuszczają pierwsi absolwenci klas VII.

Wrzesień 1948 r.

1 września 1948

Wrzesień 1948 r.

Inspektorat Oświaty m.st. Warszawy oficjalnie mianuje samodzielną Szkołę Podstawową nr 12 liczącą już 157 dzieci, uczących się w 4 salach lekcyjnych.

Wrzesień 1947 r.

1 września 1947

Wrzesień 1947 r.

Kierownictwo szkoły objęła Pani Maria Siemaszko, która rozpoczęła starania o powiększenie lokalu i zatwiedzenie kompletów jako szkoły rozwojowej na terenie Górnego Jazdowa. Przydzielono wówczas dwie następne sale w budynku nr 8, a pozostałe lokale nadal były zajęte przez BOS. Pani M.Siemaszko sprowadziła część sprzętu z dawnego gimnazjum Kowalczykówny i urządziła małe klasy, rozdzielając klasy łączone.

Wrzesień 1946 r.

1 września 1946

Wrzesień 1946 r.

Na terenie dawnego Szpitala Ujazdowskiego, gdzie mieściły się biura BOS-u, zostały zorganizowane w dwóch niewielkich salach budynku nr 8, komplety dla dzieci pracowników BOS-u, mieszkajacych na Górnym Ujazdowie. Początkowo zgłosiło się 22 dzieci w różnym wieku i o różnym poziomie wiedzy. Zostały utworzone dwie klasy łączone (I z II i III z IV), które były prowadzone przez Panie Zofię Baumową i Jadwigę Berkanową.