Wystawienie duplikatów dokumentów:

– legitymacja – 9 zł
– świadectwo szkolne – 26 zł
Wpłaty na konto bankowe:
Bank Handlowy S.A. 94 1030 1508 0000 0005 5074 7014

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa

Skip to content