SP nr 12 w Warszawie

Ważne informacje dla ósmoklasistów


Rekrutacja do szkół średnich

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści

REKRUTACJA 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych

Skip to content