SP nr 12 w Warszawie

Ważne informacje dla ósmoklasistów


Rekrutacja do szkół średnich

Na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści

REKRUTACJA 2019/2020

dla absolwentów szkół podstawowych

REKRUTACJA ELEKTRONICZNA 2019/2020

Uczniowie klas ósmych w terminie od 13  do 20 maja 2019 logują sie do systemu rekrutacji. Wprowadzają login i hasło uzyskane w szkole.

https://warszawa.edu.com.pl/

Skip to content