Informacje ogólne

INFORMACJE OGÓLNE

NASZA SZKOŁA I JĘZYK FRANCUSKI

W naszej szkole już od I klasy uczniowie zaczynają swoją przygodę z językiem francuskim. Nasi najmłodsi słuchacze mają możliwość uczyć się tego pięknego języka metodą komunikatywną, która polega na rozwijaniu czterech kompetencji językowych: mówienia, rozumienia, czytania i pisania, z naciskiem na komunikację. Przeważająca cześć lekcji odbywa się po francusku. Dzięki tej technice uczniowie osłuchują się z językiem i szybko zaczynają rozumieć zadawane pytania, na które są w stanie poprawnie i naturalnie udzielić odpowiedzi w następnym etapie nauki.

W klasach I-III nauka języka francuskiego realizowana jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Od klasy czwartej liczba godzin języka francuskiego wzrasta do trzech tygodniowo. Na początku klasy piątej następuje podział klas na grupy konwencjonalną i tzw. grupę DELF Ta ostatnia pozwala uczniom przygotować się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu językowego, potwierdzającego znajomość języka francuskiego. Pod koniec klasy V i VI uczniowie zdają certyfikat na poziomach A1 i A2 (skala według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego). W siódmej klasie uczniowie mają do wyboru naukę w klasie dwujęzycznej, w grupie konwencjonalnej lub w grupie DELF.

Poza lekcjami przewidzianymi w programie proponujemy dzieciom dodatkowe zajęcia języka francuskiego, które nie tylko są zajęciami wyrównawczymi ale także rozwijającymi dla pasjonatów tego pięknego języka. Podczas tych zajęć przygotowujemy się m.in. do różnych konkursów.

PRZYDATNE LINKI:

Mediateka francuska

http://institutfrancais.pl/varsovie/pl/mediateka/

Informacje o certyfikacie DELF oraz innych z języka francuskiego

http://institutfrancais.pl/apprendre-le-francais/pl/testy-i-dyplomy/delf-oraz-dalf/