DELF

Sesja DELF Prim 2020

Egzamin DELF PRIM 2020 odbędzie się w środę 4 listopada 2020.

Zapisy i opłaty egzaminacyjne przyjmowane są do 12 października.

Link do zapisów: https://docs.google.com/forms/d/1c-iSXArU6_xRGPO-8Kf4hX-Qm1DV9BEEp9Rsjj7q7r4/edit

Rodzice, którzy zapisali dziecko na odwołany egzamin majowy proszeni są o ponowną rejestrację.

Na stronie IF i na formularzu zapisu widnieje informacja, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dotyczy ona jednak tylko osób z zewnątrz, spoza szkół partnerskich. Szkołom gwarantujemy pierwszeństwo przy zapisach.

Uczniowie SP12 korzystają z preferencyjnej opłaty egzaminacyjnej (tabelka poniżej). Przy zapisie proszę wpisać nazwę szkoły i kod „SP12” (opłatę egzaminacyjną można uregulować jedynie przelewem na rachunek Crédit Agricole Bank Polska S.A. 70 1940 1210 0103 5412 0010 0100, podając w tytule przelewu imię i nazwisko kandydata oraz nazwę i poziom egzaminu, np. DELF PRIM A1).

W przypadku stwierdzenia dysleksji, dysgrafii, itp. prosimy o przedstawienie stosownego zaświadczenia.

Pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Magdalena Mikołajewska