DELF

DELF Prim 2021

Egzamin DELF PRIM 2021 planowany jest w szkole na koniec maja 2021.

Instytut Francuski uruchomił zapisy bez możliwości wniesienia opłaty egzaminacyjnej (link do formularza zgłoszeniowego https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc42h6VMniUTSoBLdNeOwvOmxq_JUAZtaGz-eU1JEeq9tGTBQ/viewform?gxids=7628).

O konieczności opłacenia egzaminu poinformujemy zainteresowanych dopiero po ostatecznym potwierdzeniu, że sesja się odbędzie.   

Uczniowie szkoły, którzy zarejestrowali się na egzamin w ub. roku, nie muszą ponownie dokonywać zapisu – osoby te przepisywane są automatycznie na następną sesję.   

Na stronie IF i na formularzu zapisu widnieje informacja, że liczba miejsc jest ograniczona, a o zapisie zdecyduje kolejność zgłoszeń. Dotyczy ona jednak tylko osób z zewnątrz, spoza szkół partnerskich. Szkołom gwarantujemy pierwszeństwo przy zapisach.

Przy zapisie proszę wpisać nazwę szkoły i kod „SP12

W przypadku stwierdzenia dysleksji, dysgrafii, itp. prosimy o przedstawienie stosownego zaświadczenia.

DELF Junior 2021

Link do zapisów na DELF junior: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtEcBY1VlC96NkbxfZCYkUH5qOxBQkQisr_B4Eo9NPWi_VcQ/viewform?gxids=7628

EGZAMIN DELF JUNIOR SESJA WIOSENNA 2021 – SOBOTA 24/04/2021

Uwaga! W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o niewnoszenie opłat za egzamin. Opłaty egzaminacyjne będą przyjmowane dopiero po ostatecznym potwierdzeniu dat sesji. O możliwości uiszczenia opłaty poinformujemy Państwa mailowo.

DELF Junior 2021

Kwietniowa sesja egzaminacyjna DELF Junior została odwołana z uwagi na wzrost zakażeń SARS-CoV-2 oraz ogólną sytuację epidemiczną.

Do egzaminów DELF Junior najprawdopodobniej będzie można przystąpić jeszcze w czerwcu tego roku, czekamy na potwierdzenie takiej możliwości ze strony France Education International.

Pozostaję do dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Magdalena Mikołajewska.