Spotkanie informacyjne do klasy siódmej dwujęzycznej

Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie po raz kolejny zaprasza młodych ludzi zainteresowanych rozwojem umiejętności językowych do klasy dwujęzycznej z wiodącym językiem francuskim. Uczniowie takiej klasy realizują ten sam materiał, co wszyscy siódmo- i ósmoklasiści, ale mają okazję spojrzeć na naukę w inny sposób, z perspektywą otwartości na wielojęzyczny i wielokulturowy świat.

Lekcja w dwujęzycznej Dwunastce to nie tylko spotkanie z nauczycielami, to także wizja kontaktu z grupą o podobnych możliwościach, zainteresowaniach, motywacji w zdobywaniu wiedzy. Odwaga w używaniu języka i obycie kulturowe mogą okazać się potrzebne do wykonania kolejnych kroków – w szkole ponadpodstawowej czy pracy zawodowej.

Poczucie własnej wartości, ciekawość w poznawaniu świata, podejmowanie nowych inicjatyw i wyzwań, czym cechują się nasi absolwenci, nie przychodzą z dnia na dzień, dlatego warto podejmować decyzje, które świadczą o wykorzystaniu wszystkich okazji do rozwoju.

Spotkanie informacyjne 23 maja 2024 o godzinie 17:30 w budynku szkoły.