ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO – 25.06.2021

Godz. 9.00 – klasy 8 i 1
kl. 8 – boisko szkolne/sala gimnastyczna
potem jeśli jest potrzeba:
8a – sala CH
8b – sala 53
8c – sala 24
1a – sala 19
1b – sala 20

godz. 10.00 – klasy 7 i 2
7a – sala 50
7b – sala 52
7c – sala B
2a – sala 21
2b – sala 22
2c – sala 20

godz. 10.30 – klasy 6 i 3
6a – sala 19
6b – sala 54
6c – sala 51
6d – dawny pokój nauczycielski
3a – sala 18
3b – sala 24

godz. 11.00 – klasy 5 i 4
5a – sala 50
5b – sala 53
4a – sala 49
4b – sala B