Zakończenie realizacji programu „Inspiruję do nauki”

Współpraca z Fundacją Uniwersytet Dzieci

Klasa Ib zakończyła realizację całorocznego programu „Inspiruję do nauki”, dzięki któremu uczniowie rozwijali kompetencje społeczne, uczyli się współpracy, tolerancji i rozpoznawania emocji. W ramach programu zostały przeprowadzone następujące zajęcia: „Po co są emocje?”, „Jak wydobywa się emocje?”, „Czym ludzie różnią się między sobą?”, „Dlaczego każdy z nas jest inny?”, „Czy emocje mogą zmieścić się w filiżance?”, „Kto w rodzinie jest najważniejszy?”.