Wyniki programu zachęt do opłacania składek na Radę Rodziców

Uprzejmie informujemy, że dokonane zostało rozliczenie tegorocznego programu wsparcia Rady Rodziców dla oddziałów szkolnych. Regulamin programu przewidywał nagrodzenie klas, które złożą deklaracje za min. 50% uczniów, dofinansowaniem w wysokości 10% wpłat tych klas na Radę Rodziców (wg stanu na 30.04.2020 r.).

Wyniki prezentują się następująco:

 Dane źródłoweUwagi
OddziałKwota wpłacona10% dofinansowania 
01 100,00 zł110,00 zł 
I A2 830,00 zł283,00 zł 
I B2 860,00 zł286,00 zł 
I C1 200,00 zł120,00 zł 
II A2 840,00 zł284,00 zł 
II B2 518,00 zł251,80 zł 
III A3 150,00 zł315,00 zł 
III B1 175,00 zł117,50 zł 
IV A2 215,00 zł221,50 zł 
IV B1 625,00 zł162,50 zł 
V A950,00 zł95,00 zł 
V B1 850,00 zł185,00 zł 
V C1 545,00 zł154,50 zł 
V D 550,00 zł55,00 zł 
VI A725,00 zł72,50 zł 
VI B425,00 zł42,50 zł 
VI C1 395,00 zł139,50 zł 
VII A1 945,00 zł194,50 zł 
VII B1 105,00 zł110,50 zł 
VII C2 100,00 zł210,00 zł 
VIII A200,00 zł20,00 złbrak przedstawiciela do RR – wypłata wstrzymana do czasu dostarczenia protokołu wyborczego
VIII B1 300,00 zł130,00 zł 

Dziękujemy za wszystkie wpłaty

Rada Rodziców SP12