Wizyta w Koszęcinie

We wrześniu, jak co roku przedstawiciele szkoły odwiedzają Koszęcin – siedzibę zespołu Śląsk – w rocznicę urodzin Stanisława Hadyny założyciela zespołu.  W tym roku 22 września szkołę reprezentowały p. wicedyrektor Ewa Wawrzyniak i p. Iwona Stępniak wieloletni dyrektor naszej szkoły. Nauczycielki uczestniczyły w spotkaniu przedstawicieli szkół zrzeszonych w grupie szkół hadynowskich. Należą do nich śląskie szkoły: Zespół Szkolono-Przedszkolny nr 2 w Piekarach Śląskich m. Stanisława Hadyny, Szkoła Podstawowa we Frydku m. Stanisława Hadyny, Zespół Szkolono-Przedszkolny nr 1 w Chorzowie m. Stanisława Hadyny, Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania im. Stanisława Hadyny w Bystrzycy w Czechach. Nasza szkołą jest członkiem tego zrzeszenia, ponieważ nosząc imię Powstańców Śląskich przekazuje uczniom historię, kulturę i tradycje Śląska. Spotkania te pozwalają na wymianę doświadczeń, podejmowania działań propagujących działania Stanisława Hadyny i zespołu Śląska dla na rzecz kultywowania kultury Śląska w całym kraju.