Wieczornica z okazji 100 -lecia niepodległości

UROCZYSTY  APEL  I  WIECZORNICA   6.11.2018 – wspólna podróż w przeszłość

Z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości odbył się w naszej szkole uroczysty apel  oraz wieczornica z udziałem znakomitych gości.  Uczniowie mogli przenieść  się  w czasy międzywojenne – zobaczyć  Gdynię w latach 30. , spotkać się z marszałkiem Piłsudskim , w czasie Powstania Warszawskiego  wejść w szeregi powstańcze ,  a w okresie  powojennym  spotkać  się  z L. Wałęsą w stoczni   dzięki… wspaniałej inscenizacji.  Prócz ciekawego, pełnego zadumy  programu  artystycznego  mieliśmy okazję gościć w naszym gronie kombatantów, którzy z chęcią opowiadali całej społeczności szkolnej o trudnych czasach zawieruchy wojennej. Byli wśród nich : sanitariuszka i strzelec  7 Pułku Piechoty Legionów – p. D. Ogińska , żołnierz z batalionu „Zośka”- p. J.Nowakowski, świadek  Powstania Warszawskiego – p. A. Ciechomski, uczestnik  obrad Okrągłego Stołu -p. J. Leopold. Grupę historyczno – edukacyjną  przygotował  perfekcyjnie  p. Z. Rowiński.  Ciepłą, uroczystą  atmosferę tego  wzruszającego widowiska dopełniały piosenki żołnierskie  z lat 1918-1945 oraz czasów PRL  przygotowane przez nauczyciela muzyki – p. S. Burakowskiego.  Jesteśmy wdzięczni organizatorom i wykonawcom – szczególnie p. Sulejowi- nauczycielowi historii– oraz p. M. Najczuk  za zorganizowanie wyjątkowego wieczoru z  ciekawą , aczkolwiek trudną historią  naszego kraju. To są i będą dla nas niezapomniane chwile.