Występy uczniów SP 12 - części artystyczna uroczystości

Przemówienia - część oficjalna

Ambasador Francji

Wiceprezydent m.st. Warszawy

Przewodniczący Rady Rodziców

Nauczyciel historii

Dyrektor SP w Tworogu

Relacja z całej uroczystości

Skip to content