Szczepańska Anna

Anna Szczepańska

Jak co roku zapraszam wszystkich do włączenia się w całoroczne akcje, których jestem szkolnym koordynatorem: 

 ZBIÓRKA ELEKTROŚMIECI !

1. Zbieraj elektrośmieci (zaangażuj w to rodzinę).

2. Oddaj je do punktu zbierania.

3. Otrzymany kupon przynieś nauczycielowiprzyrody lub swojemu wychowawcy.

4. Uczniowie z największą ilością zgromadzonych kuponów otrzymają dyplom .

PAMIĘTAJ!  Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika –

grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych!

Program „Moje miasto bez elektrośmieci”został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich

Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji.  Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. żagli, misek żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki , pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby.

Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie.  Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania elektrośmieci (w zamian dostajesz kupon, który zanosisz nauczycielowi).

Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu,  np.: możesz oddać stary telewizor przy zakupie nowego telewizora. Tak samo jest z innymi elektrośmieciami . Wystarczy je przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt. Z punktów zbierania elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu.  Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń, np. 90% zużytej świetlówki można wykorzystać do produkcji nowej. Więcej informacji o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych znajduje się na stronie www.elektrosmieci.pl

Akcja: NAKRĘTKA  

Pomóż  niepełnosprawnym – przynieś plastikowe nakrętki do sali B lub 15.

Chcesz wiedzieć co dalej ? Rodzice naszych uczniów wywożą nakrętki do Pubu Źagielek mieszczącego się na Zolibożu(współpracujemy ze

STOWARZYSZENIEM DOM RODZINA CZŁOWIEK). Za sprzedane nakrętki Stowarzyszenie kupuje wózki inwalidzkie, protezy itp.

W tym roku pomogliśmy spełnić marzenia p. Barbary, Oscara i Piotra.

Zobacz komu teraz pomagamy  http://www.dom-rodzina-czlowiek

 
 
 

Zużyte baterie i akumulatory przynosimy do pudełek umieszczonych w sali sali B lub w holu szkoły.                     

Dlaczego zbieramy baterie

Baterie i akumulatory to bardzo popularne przenośne źródła energii stosowane w wielu urządzeniach. Znajdziemy je w zegarkach, kalkulatorach, zabawkach, narzędziach i wielu innych przedmiotach codziennego użytku. Skala i popularność zastosowania baterii jest więc ogromna. Jednak większość z nich ma krótki żywot, a my często nie zdajemy sobie sprawy z zagrożeń, jakie płyną z niewłaściwego postępowania ze zużytymi bateriami.

Musimy pamiętać, że te niezwykle  użyteczne małe „elektrownie” mogą stać się realnym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia oraz dla środowiska naturalnego.

Czy wiesz, że:

  • roczna ilość baterii wprowadzonych na rynek Polski sięga 300 milionów szt.
  • jedna bateria jest w stanie skazić 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody
  • baterie i akumulatory należy zbierać selektywnie, tzn. nie wolno ich mieszać z innymi odpadami
  • zebrane selektywnie baterie i akumulatory należy wrzucać do specjalnych pojemników lub oddać do punktu zbierania
  • każdy sklep prowadzący sprzedaż baterii i akumulatorów o powierzchni handlowej powyżej 25 m2 ma obowiązek przyjąć od nas zużyte baterie nieodpłatnie

Wystarczy tak niewiele, aby nie szkodzić sobie i środowisku:

1. Przygotuj w domu mały pojemnik lub słoik z foliowym woreczkiem

2. Zbieraj w nim systematycznie zużyte baterie

3 Zebrane w ten sposób baterie przynieś do szkoły i wrzuć do specjalnie oznakowanych pojemnikow znajdujących się w hollu szkoły, w sali B i 20.

Zwróć uwagę na symbole:

  • symbol przekreślonego pojemnika oznacza, że odpady zużytych baterii i akumulatorów muszą być zbierane selektywnie tzn. wrzucane do przeznaczonych do tego pojemników
  • symbole Pb, Hg, Cd, Li oznaczają substancje zawarte w bateriach, które mogą negatywnie wpływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi i zwierząt

baterie-ikona_300

Przykłady szkodliwego działania wybranych substancji stosowanych w bateriach i akumulatorach:

RTĘĆ

Szczególnie niebezpieczna dla ośrodkowego układu nerwowego. Może powodować bezsenność, zawroty głowy, zmęczenie, stany depresyjne oraz osłabienie ostrości wzroku i słuchu.

OŁÓW

Ma silne właściwości mutagenne, neurotoksyczne i kancerogenne. Obniża płodność i zaburza owulację, wywołuje przewlekłe choroby nerek, dysfunkcje przewodu pokarmowego.

KADM

Powoduje zaburzenia czynności nerek, chorobę nadciśnieniową, zmiany nowotworowe oraz zaburzenia funkcji rozrodczych. Kadm zaburza przemianę wapnia i fosforu w tkance kostnej.

NIKIEL

W zbyt dużym stężeniu uszkadza błony śluzowe, powoduje odczyny alergiczne, zmiany w chromosomach oraz może przyczynić się do rozwoju komórek nowotworowych.

LIT

Objawy toksyczne mogą dotyczyć układu pokarmowego (nudności, wymioty), układu moczowego (białkomocz), skóry (trądzik, świąd), układu endokrynnego (impotencja, wole).