Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

 Jak co roku, uczniowie i studenci z warszawskich szkół i uczelni mogą się ubiegać o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami 17. edycji programu!Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (po skończeniu 3. klasy) i szkół ponadpodstawowych oraz studentów do 26. roku życia.

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich szkół oraz uczelni, jeśli:– uzyskują dobre wyniki w nauce,– mogą pochwalić się działalnością i osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub zaangażowaniem społecznym,– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla uczniów rozpocznie się 25 czerwca i potrwa do końca lipca.

Rekrutacja dla studentów i prowadzona jest od 1 września do 10 października.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów:
stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22

Link do informacji na facebooku

Z poważaniem,

Paweł Bysko
zastępca kierownika
Działu Komunikacji

Centrum Myśli Jana Pawła II
ul. Foksal 11
00-327 Warszawa

pbysko@centrumjp2.pl