Stowarzyszenie OPTA – zaproszenie do udziału w projekcie „Kryzys czyli Szansa”