“Sprzątanie świata”

W piątek, 18 września wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła się w akcję „Sprzątanie świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Tego dnia uczniowie z klasy 7c pod kierunkiem p. Anny Szczepańskiej wyposażeni w worki i rękawiczki udali się w teren. Pogoda
i humory dopisywały.
Wszyscy pracowali solidnie i z zapałem, mając świadomość, że chcą dbać o swoją przyszłość, dbając o stan środowiska.

.