Sprawdzian wiedzy z zasad i przepisów ruchu drogowego – przykładowy test – klasy Va i Vb – 2023

Test jednokrotnego wyboru przygotowany na podstawie materiałów z WORD w Warszawie oraz notatek i zapisków Pana Wiesława Słotwińskiego. Opracował i przekształcił Grzegorz Kulas - nauczyciel informatyki w SP12 i nauczyciel informatyki i techniki w SP203.

Test jest testem jednokrotnego wyboru i słada się z 25 pytań:

 1. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego  rower musi być wyposażony m.in. w:
  a) co najmniej w jeden sprawny hamulec
  b) nóżkę do postawienia roweru
  c) pokrowiec na siodełko
 2. Światło odblaskowe z tyłu roweru musi być koloru czerwonego:
  a) o kształcie innym niż trójkąt 
  b) o dowolnym kształcie
  c) o kształcie trójkąta
 3. Kierujący rowerem jest zobowiązany do korzystania z:
  a) z istniejącej drogi dla rowerów
  b) z pobocza jezdni
  c) z jezdni
 4. Rowerzysta jadący po drodze przeznaczonej dla rowerów i pieszych:
  a) ma obowiązek ustępować pierwszeństwa pieszym
  b) ma pierwszeństwo przed pieszymi
  c) ma zakaz zatrzymywania się i postoju
 5.  Rowerzysta powinien używać świateł:
  a) w ciągu dnia i nocy
  b) w dzień, podczas upalnego dnia i dobrej widoczności
  c) od zmierzchu do świtu oraz w tunelu w warunkach słabej widoczności
 6. Rowerzysta włączając się do ruchu jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa:
  a) kierującym pojazdom z lewej strony
  b) kierującym pojazdom i innym uczestnikom ruchu z lewej i prawej strony 
  c) pieszym oraz pojazdom nadjeżdżającym z przodu lub z prawej strony
 7. Kierujący rowerem powinien sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu:
  a) zanim zacznie wykonywać manewr
  b) w trakcie manewru
  c) po uprzednik użyciu dzwonka
 8. Kierującemu rowerem zabrania się:
  a) jazdy bez sprawnego jednego hamulca 
  b) korzystania z drogi dla pieszych i rowerzystów
  c) jazdy bez “trzymanki” trzymania rąk na kierownicy
 9. Kierujący rowerem powinien stosować się w pierwszym rzędzie do:
  a) poleceń policjanta kierującego ruchem drogowym
  b) znaków drogowych
  c) sygnalizacji świetlnej
 10. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi bokiem do kierunku jazdy rowerzysty, to rowerzysta:
  a) musi czekać na sygnał do jazdy
  b) może jechać
  c) przygotowuje się do jazdy
 11.  Który ze znaków nakazuje jazdę drogą dla rowerów:

 12. Kierujący rowerem widząc ten znak: