Spotkanie informacyjne dla Rodziców i Kandydatów do klasy 7 dwujęzycznej – 25 maja 2023 o godzinie 17:30

Rusza rekrutacja do klasy dwujęzycznej w śródmiejskiej placówce z ponad 70-letnią tradycją.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Warszawie po raz kolejny zaprasza młodych ludzi zainteresowanych rozwojem umiejętności językowych do klasy dwujęzycznej z wiodącym językiem francuskim. Uczniowie takiej klasy realizują ten sam materiał, co wszyscy siódmo- i ósmoklasiści, ale mają okazję spojrzeć na naukę w inny sposób, z perspektywą otwartości na wielojęzyczny i wielokulturowy świat. Lekcja w dwujęzycznej Dwunastce to nie tylko spotkanie z nauczycielami, to także wizja kontaktu z grupą o podobnych możliwościach, zainteresowaniach, motywacji w zdobywaniu wiedzy. To również spotkania z ambasadorami i pracownikami francuskojęzycznych placówek dyplomatycznych w Polsce. Odwaga w używaniu języka i obycie kulturowe mogą okazać się potrzebne do wykonania kolejnych kroków – w szkole ponadpodstawowej czy pracy zawodowej.

Poczucie własnej wartości, ciekawość w poznawaniu świata, podejmowanie nowych inicjatyw i wyzwań, czym cechują się nasi absolwenci, nie przychodzą z dnia na dzień, dlatego warto podejmować decyzje, które świadczą o wykorzystaniu wszystkich okazji do rozwoju.

Informacje ogólne na temat klas dwujęzycznych, zasady naboru oraz harmonogram działań
kandydata znajdują się na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/informacje-ogolne1

Zapraszamy do aplikowania.