Spotkanie dzieci przyjętych do klas I w nowym roku szkolnym

Zapraszamy dzieci przyjęte do I klasy(rok szkolny 2019/20) na spotkanie  2019 r. Spotkanie odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 r od 17.30 do 18.30