RESQL w naszej szkole

RESQL

RESQL W NASZEJ SZKOLE

Aplikacja RESQL to nowoczesna aplikacja i innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej. Rozwiązanie wprowadziliśmy dla uczniów klas VI – VIII. 

RESQL nie przetwarza danych osobowych uczniów. Jedyną informacją o uczniach jest unikalny nadany w systemie identyfikator urządzenia, na którym uczeń zarejestrował aplikację. 

INTERWENCI:

JOLANTA TOCZYDŁOWSKA

Logopedka szkolna i nauczycielka współorganizująca proces kształcenia w klasie siódmej

ANNA DRWAL

Wychowawczyni klasy czwartej,
nauczycielka wychowania fizycznego
i edukacji dla bezpieczeństwa

KLAUDIA KORZEŃ

Pedagożka specjalna i nauczycielka współorganizująca proces kształcenia w klasie ósmej