Relacja ze szkolnego Dnia Różnorodności Kulturowej

20 CZERWCA PO RAZ TRZECI OBCHODZILIŚMY

SZKOLNY DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

KONKURS NA LOGO tego dnia wyłonił zwycięską pracę, której autorem jest

Daniel Żebrowski z klasy 7b
obraz zwycięskiego logo znajduje się poniżej

  • Podczas wesołego spotkania w Sali gimnastycznej uczniowie z Ukrainy z oddziału przygotowawczego wraz z kolegami z klasy 3b zaśpiewali piosenkę „Hej sokoły” w języku ukraińskim i polskim
  • Klasa 8 zorganizowała pokaz mody – style świata „La défilé de la diversité” podczas którego zobaczyliśmy nie tylko stroje tradycyjne, ale również przykłady mody ulicy i popularnych bohaterów popkultury
  • Klasa 7 zorganizowała wyprzedaż garażową „Vide-grenier pour Ukraine” – dochód z wyprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie objętej wojną
  • Uczniowie z klasy 8a zorganizowali warsztaty wielokulturowe
  • Uczniowie z Ukrainy zaprosili na lekcję języka ukraińskiego do biblioteki
  • Podczas lekcji odbywały się gry i quizy multimedialne w języku polskim i francuskim na temat różnorodności i wielokulturowości

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I ORGANIZATOROM

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ ZA ROK

BONNES VACANCES PLEINES DE LA DIVÉRSITÉ 😊

Zwycięskie logo

Uczniowie z Ukrainy z oddziału przygotowawczego wraz z kolegami z klasy 3b zaśpiewali piosenkę „Hej sokoły” w języku ukraińskim i polskim.