Projekt „Connaissons-nous en français”

„W bieżącym roku szkolnym chętni uczniowie klas DELF oraz klas ósmych biorą udział w kolejnym projekcie w ramach europejskiej współpracy szkół eTwinning zatytuowanym „Connaissons-nous en français”.

Projekt etwinning nawiązuje do podstawy programowej, zainteresowań uczniów oraz zachęca do korzystania i poznawania najnowszych osiągnięć techniki realizując swój podstawowy cel – rozwijanie kompetencji technicznych, językowych oraz interkulturowych w naturalny i niewymuszony sposób.

Tym razem partnerami naszego projektu będą szkoły z Portugalii, Włoch i Rumunii. Projekt ”Connaissons-nous en français” przybliży naszym uczniom życie i ulubione zajęcia w czasie wolnym innych młodych Europejczyków. Uczniowie posługując się językiem francuskim jako językiem komunikacji będą mogli dzielić się na platformie Twinspace informacjami dotyczącymi ich szkoły, miasta czy kraju, w którym żyją. Doświadczenie to pozwoli uczniom otworzyć się na świat oraz wzmocni ich wartości tolerancji i szacunku dla innych kultur i tradycji.