Polskie Towarzystwo Fizyczne – nagroda

Nagroda Polskiego Towarzystwa Fizycznego III stopnia im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki za rok 2021 dla Pani mgr inż. Eweliny Kędzierskiej.