Podziękowania dla Rady Rodziców SP12

Serdeczne Podziękowania dla Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 12 w Warszawie.

Za podarowanie prezentów dzieciom z “Domu przy Koszykowej” w Warszawie.

Bardzo Wam za to dziękujemy!

Dzieci z “Domu przy Koszykowej”