Pierwsza pomoc przedmedyczna

Informuję, że, jak co roku w naszej szkole w klasach I –III prowadzone są zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W październiku 2021 r. odbyły się zajęcia w klasach 2a, 2b i 1a. Celem prowadzonych zajęć jest uświadomienie dzieciom od ich najmłodszych lat potrzeby pomagania poszkodowanym. Podczas zajęć uczymy się prawidłowego zachowania na miejscu wypadku. Dzieci poznają zasady zachowania bezpieczeństwa własnego i poszkodowanych, oceniają sytuację, uczą się prawidłowo wzywać służby ratunkowe. Ponadto podczas zajęć uczniowie nabywają praktycznych umiejętności takich jak: sprawdzenie przytomności, oddechu, ułożenia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej czy prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Poniżej fotogaleria z przeprowadzonych zajęć 🙂