Otrzymaliśmy Certyfikat – Bezpieczna Szkoła

Potwierdzający udział w III edycji ogólnopolskiej akcji.