Olimpiada przedmiotowa z przyrody

Olimpiada przedmiotowa z przyrody „OLIMPUS”

Termin przeprowadzenia olimpiady; 11.01.2019 r.

Termin zgłoszeń mija 12.12.2018 r.

Opłata 9 zł.

Olimpiada Olimpus w sesji zimowej z przyrody przeznaczona jest dla uczniów IV i VI klas szkoły podstawowej. Test olimpiady składa się z 30 pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi w których tylko jedna może być poprawna.

Olimpiada z przyrody sprawdza wiedzę uczniów w zakresie znajomości najważniejszych zagadnień związanych z przyrodą i środowiskiem. Pozwala również urozmaicić zajęcia lekcyjne oraz stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

 Nagrody

  1. Każdy z uczestnikówolimpiad przedmiotowych, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.
  2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:
  • Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
  • Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
  • Miejsce 6-10: Dyplomy laureata,
  • Miejsca od 11: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.

Więcej informacji i archiwum testów na stronie http://www.olimpus.edu.pl

Szkolny organizator; Anna Szczepańska