Nowy projekt e-Twining

Kolejny projekt eTwinning w naszej szkole !!!

Z radością informujemy, że uczniowie klasy 4a oraz klas 4b,c,d (grupy p. Magdaleny Woźniak-Mądrej) przystąpiły do projektu „Meilleurs voeux”.

Jest to projekt, w którym naszymi partnerami będą szkoły z Grecji, Francji, Portugalii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Realizacja projektu obejmuje kilka etapów prac. O ich przebiegu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz na naszym fanpage’u na facebooku.

  • Koniec listopada/początek grudnia

Prezentacje szkół partnerskich. Podział kartek do zrobienia.

  • Początek grudnia

Odręczne wykonanie kartek z życzeniami noworocznymi. Każdy uczeń wykonuje zindywidualizowaną kartkę dla konkretnego kolegi zza granicy. Zdjęcia z wykonywania kartek zostaną umieszczone na platformie TwinSpace.

  • Grudzień

Wysłanie kartek do konkretnych szkół.

  • Grudzień/Styczeń

Otrzymanie kartek od partnerów.

  • Styczeń/luty

Uczniowie biorący udział w projekcie tworzą krótkie prezentacje, tak by każdy mógł dowiedzieć się trochę więcej na temat osoby, której wysłał kartkę i na temat osoby, od której kartkę otrzymał.

Podsumowanie projektu.

Spodziewane cele projektu:

  • Uczniowie uczą się jak napisać życzenia noworoczne w języku francuskim.
  • Uczniowie tworzą krótkie autoprezentacje i rozumieją autoprezentacje wykonane przez innych.
  • Wzrost motywacji do nauki języka francuskiego pokazanego jako narzędzie komunikacji bez względu na poziom jego znajomości.