Nauczyciele

Grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 12 - rok szkolny 2023/2024

Bogusiewicz-Wołosz Paula – Dyrektor Szkoły, języka francuski   

Wawrzyniak Ewa – Wicedyrektor Szkoły, technika

Bomba Agnieszka – kierownik świetlicy

Bielecka Oksana – język angielski

Branas Marcin – wychowanie fizyczne

Bohdan Zuzanna – rewalidacja

Bugdalska Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

Bukszowany Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Burakowski Sławomir – muzyka

Chodakowska Elżbieta – matematyka

Diallo Mamadou – język francuski

Doroszkiewicz Honorata – język polski

Drwal Anna – wychowanie fizyczne

Getka Dominika – nauczyciel świetlicy

Godziejewska Bogusława – terapia pedagogiczna

Grubek Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Jakubowski Paweł – matematyka

Jarosz Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna

Jędrasik Karolina – nauczyciel świetlicy

Jędrasik Karolina – nauczyciel świetlicy

Kabsa Ewa – etyka

Kalicki Przemysław – doradztwo zawodowe

Korzeń Klaudia – pedagog specjalny

Kostrzewa Karolina – 

Krysiukiewicz – Prus Mirosława – psycholog

Kulas Grzegorz – informatyka

Lampa Alicja – nauczyciel bibliotekarz

Lawera Kacper – wiedza o społeczeństwie

Mikołajewska Magdalena – język francuski

Misztal Aneta – psycholog

Niepytalska Monika – język polski

Nowak Iwona – fizyka

Nowak Marlena – edukacja wczesnoszkolna

Nowogórska Beata – język polski

Ostaszewska Małgorzata – religia

Piotrowska-Bluz Katarzyna – geografia dwujęzyczna (język francuski)

Rucińska – Kiepas Iwona – edukacja wczesnoszkolna

Sączek-Maj Monika – chemia

Sienkiewicz Agnieszka – plastyka

Stach Łukasz – nauczyciel bibliotekarz

Starzyńska Marlena

Stępniak Iwona – nauczyciel świetlicy

Sulej Łukasz – historia

Szczepańska Anna – przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Szymczak Natalia – matematyka

Świerczek Maria – nauczanie wczesnoszkolne

Toczydłowska Jolanta – logopeda

Widyńska Karolina – informatyka dwujęzyczna (język francuski)

Wołosiewicz Beata – edukacja wczesnoszkolna

Woźniak – Mądra Magdalena – język francuski

Zawojska-Gontar Czesława – język francuski

Zysk Agnieszka – nauczyciel świetlicy

Żak Kinga – język polski