Pracownicy

Pracownicy SP nr 12

Pedagog

Mirosława Krysiukiewicz - Prus

Pracuje według następującego planu:

 • wtorek: 8.00 – 12.00
 • środa: 12.00 – 15.00
 • czwartek: 12.00 – 16.00

Telefon: (22) 628 – 11 – 41 wew. 39

Dyżur  dla rodziców w środy w godzinach od 15.00 do 15.30. 15.1530 – 16.30:W0

Zakres pracy:

 • wszystkie sprawy związane z dzieckiem, jego problemami dydaktycznymi, opiekuńczo wychowawczymi, rodzinnymi, relacjami zachodzącymi w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym,
 • indywidualna pomoc uczniom z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania,
 • pomoc w sprawach socjalnych,
 • realizacja zadań ogólnowychowawczych (uzupełnienie, rozszerzenie i pogłębienie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,
 • organizowanie i koordynowanie szkolnych działań w zakresie szerokorozumianej profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, itd.)

Pedagog specjalny

Klaudia Korzeń

Pracuje według następującego planu:

 • poniedziałek: 11.00 – 16.00
 • wtorek: 12.30 – 16.00
 • środa: 8.30 – 12.30
 • czwartek: 9.30 – 11.30
 • piątek: 8.00 – 10.30

Telefon: (22) 628 – 11 – 41 wew. 33

Dyżur dla rodziców w czwartki od 13:30 do 14:30.

Dyżur  dla rodziców w godzinach od 15.30 – 16.30:W

Zakres pracy:

 • wszystkie sprawy związane z dzieckiem, jego problemami dydaktycznymi, opiekuńczo wychowawczymi, rodzinnymi, relacjami zachodzącymi w jego środowisku szkolnym, domowym, rówieśniczym,
 • indywidualna pomoc uczniom z problemami osobistymi, zaburzeniami zachowania,
 • pomoc w sprawach socjalnych,
 • realizacja zadań ogólnowychowawczych (uzupełnienie, rozszerzenie i pogłębienie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela,
 • organizowanie i koordynowanie szkolnych działań w zakresie szerokorozumianej profilaktyki i propagowanie zdrowego stylu życia,
 • współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Ośrodki Pomocy Społecznej, Policja, Straż Miejska, Komitet Ochrony Praw Dziecka, itd.)

Psycholog

Misztal Aneta

poniedziałek 8.00 – 13.00

wtorek 11.00 – 14.30

środa 8.00 – 13.00

czwartek 9.00-14.00

piątek 11.00 – 15.30


telefon: (22) 628 – 11 – 41 wew. 39

Uczniu:

 • jeśli czujesz smutek lub odczuwasz emocje, których nie potrafisz określić; 
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
 • potrzebujesz pomocy w podjęciu trudnej decyzji;
 • czujesz się niezrozumiany i nie masz komu o tym powiedzieć; 
 • masz trudność w relacjach z innymi uczniami; 
 • ktoś z twojego otoczenia ma problem i czujesz, że potrzebuje pomocy; 
 • możesz przyjść do mnie z każdą sprawą, która jest dla Ciebie ważna 🙂 

Rodzicu:

 • widzisz trudności edukacyjne, rozwojowe, emocjonalne swojego dziecka;
 • chcesz lepiej zrozumieć swoje dziecko;
 • chcesz dowiedzieć się jak rozmawiać ze swoim dzieckiem;
 • nie wiesz, gdzie udać się z zaobserwowanymi trudnościami dziecka;
 • potrzebujesz wsparcia, porady w sytuacji wychowawczej.

Dyżur psychologa dla rodziców w poniedziałek w godz. 8:40-9:40

Proszę o kontakt przez e-dziennik lub tel.: 22-628 11 41 wew. 39 w celu wcześniejszego umówienia się.

Logopeda

Toczydłowska Jolanta

Pracuje według następującego planu:

 • poniedziałek: 8.00 – 9.00
 • wtorek: 8.00 – 10.45
 • środa: 8.00 – 10.45
 • czwartek: 8.00 – 12.30

Telefon: (22) (22) 628 – 11 – 41 wew. 33

Dyżur w czwartki w godzinach od 14:30 do 15:30. 17.00 – 19
M

DRODZY RODZICE

Opóźniony rozwój mowy dziecka, wady mowy są tym co Was często niepokoi. Występujące wśród dzieci zaburzenia mowy stanowią nierzadko przyczynę
trudności w nauce szkolnej.

W szkole funkcjonuje dobrze wyposażona pracownia logopedyczna. Uczniowie potrzebujący korekty wymowy korzystają z zajęć przynajmniej raz
w tygodniu.

Wszyscy pierwszoklasiści objęci są diagnozą logopedyczną. Diagnoza przeprowadzana jest na początku września. Dzieci zakwalifikowane do ćwiczeń uczestniczą w indywidualnych lub grupowych zajęciach logopedycznych w w/w pracowni.

W przypadku kłopotów dziecka
z mówieniem prosimy zgłosić się do logopedy.

Terapeuta pedagogiczny

Pracuje według następującego planu:

 • wtorek: 11:00-15:30
 • środa: 12:00-15:30
 • czwartek: 12:00-15:00

 

 W pracowni terapii pedagogicznej:

– dzieci uzyskują pomoc w zakresie:

 • wyrabiania motywacji do nauki
 • ćwiczenia sprawności czytania i pisania
 • usprawniania zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania
 • zapobiegania powstawania wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu

– rodzice mogą nauczyć się jak pracować w domu z dzieckiem dyslektycznym

– nauczyciele uzyskują pomoc w rozwiązywaniu szkolnych problemów dzieci dyslektycznych.

Pielęgniarka

Przyjmuje codziennie według następującego planu:

 • poniedziałek: 8.00 – 14.30
 • wtorek: 8.00 – 14.30
 • piątek: 8.00 – 14.30

  tel. (22) 628 –11 – 41 wew. 29

ZADANIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ
– Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
– Kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
– Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
– Sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym
realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem  podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
– Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
– Doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
– Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
– Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych ( klasy I-VI)znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków
w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
– Udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

Kierownik Gospodarczy

Dorota Lanc

tel: (22) 628-11-41 wew.24
(22) 621-32-17