Międzyszkolny quiz realioznawczy na temat Francji

Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w Międzyszkolnym Quizie Realioznawczym dotyczącym Francji.  Tegoroczny motyw przewodni konkursu to Gastronomia, święta we Francji oraz zwyczaje z nimi związane.

Zagadnienia, na które należy zwrócić uwagę przygotowując się do konkursu:

  • Nazwy świąt francuskich oraz ich daty
  • Zwyczaje związane z danym świętem
  • Nazwy produktów żywnościowych oraz nazwy elementów zastawy kuchennej
  • Specjały gastronomiczne każdego z regionów oraz składniki tych dań

I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe. Dokładny harmonogram zostanie podany w późniejszym terminie.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka francuskiego do 4 stycznia 2019 roku.

Przypominamy, że udział w konkursie jest obowiązkowy dla uczniów klas 7b oraz 8c!