Konkursy Roku Wolfkego – fizyka

Strona z konkursami – kliknij tutaj

Konkurs „Odkryjmy Wolfkego”

Czas realizacji: marzec 2022 – maj 2022
Nabór prac do 15 kwietnia!

Ogólnopolski konkurs z okazji Roku Mieczysława Wolfkego, promujący treści obejmujące życie i osiągnięcia tego naukowca oraz szeroko pojęte inicjatywy inspirowane jego postacią. Uczestników zaprosimy do przysyłania prac w trzech kategoriach:

  • Młodzi eksperymentatorzy – na pomysł i wykonanie najciekawszego eksperymentu inspirowanego postacią Mieczysława Wolfkego,
  • Młodzi literaci – na najciekawsze opowiadanie ilustrujące jak mogło wyglądać jedno z wydarzeń w życiu Mieczysława Wolfkego,
  • Młodzi artyści – na najładniejszą pracę plastyczną przedstawiającą projekt banknotu z wizerunkiem Mieczysława Wolfkego lub Postać Mieczysława Wolfkego.

Zwycięskie prace literackie i plastyczne zostaną zaprezentowane w czasie pikniku naukowego z Wolfkem wraz z pokazami zwycięskich eksperymentów. Dodatkowo laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Szczegółowy regulamin konkursu pojawi się w pierwszych dniach marca. Formularz do przesyłania prac zostanie udostępniony na naszej stronie w najbliższych dniach. Termin nadsyłania prac upływa 15 kwietnia 2022 r.


Konkurs „Poszukiwanie talentów”

Czas realizacji: wrzesień 2022 – czerwiec 2023

Będzie on skierowany do uczniów ponadpodstawowych. W pierwszym etapie odbędzie się nabór prac w pięciu kategoriach:

  • literatura (limeryk związany z postacią Mieczysława Wolfkego, wywiad ze współcześnie żyjącym fizykiem lub wymyślony wywiad z Mieczysławem Wolfke dotyczący jego osiągnięć naukowych),
  • sztuka (portret uczonego, plakat, który wzbudzi zainteresowanie fizyką lub przedstawiający osiągnięcia uczonego),
  • film/fotografia (film/zdjęcie zjawiska fizycznego wraz z wyjaśnieniem),
  • doświadczenie (przygotowanie, wykonanie i opisanie doświadczenia własnego lub zaproponowanego przez Komitet Organizacyjny),
  • dla najmłodszych (projekt i opis zabawy, którą można będzie zorganizować w przedszkolu lub szkole, projekt planszowej gry edukacyjnej dla najmłodszych dotyczącej m.in. osiągnięć Mieczysława Wolfkego).

Wyłonionych zostanie około 100 finalistów, którzy w etapie finałowym, odbywającym się w Warszawie, będą prezentować w swojej kategorii prace (doświadczenia, utwory literackie, plakaty itp.) przygotowane przez siebie i nadesłane na Konkurs. Komisja konkursowa będzie oceniać poziom merytoryczny i artystyczny wykonanych prac oraz sposób ich prezentacji. Będzie to rodzaj “obrony” pracy. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe, możliwość udziału w warsztatach holografii oraz indeks na studia w zakresie nauk ścisłych lub technicznych.