Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka

42 KONKURS RECYTATORSKI
WARSZAWSKA SYRENKA

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-8 do wzięcia udziału w tegorocznej edycji
42. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka” organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury.

I. Założenia organizacyjne

Konkurs prowadzony jest metodą eliminacji:
– eliminacje szkolne;
– eliminacje gminne;
– eliminacje stołeczne;
– finał konkursu.

II. Repertuar

Dotyczy wszystkich eliminacji:

• Uczestnicy klas 1 – 3 przygotowują jeden utwór (wiersz lub fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.
• Uczestnicy klas 4 – 7 przygotowują dwa utwory ( dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.

Organizator konkursu prosi o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej.
Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie mogą zmieniać repertuaru.

III. Eliminacje szkolne

• Eliminacje szkolne odbędą się 5.03(wtorek) g. 12.45
• Osoby zainteresowane powinny zgłosić swój udział w eliminacjach do 4.03 ( poniedziałek)- należy podać tytuł i nazwisko autora prezentowanego utworu.
• Zgłoszenia przyjmują: p.Małgorzata Bukszowany (kl.1-3) i p. Monika Grodzka (kl. 4- 8

• Eliminacje dla dzielnicy Śródmieście odbędą się 15 marca o godz. 9.30
w Starej Prochowni SCEK, przy ul. Boleść 2 (dotyczy uczniów zakwalifikowanych po pierwszym etapie).