KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO I POETÓW POKOLENIA KOLUMBÓW

Konkurs dla uczniów klas 7 i 8

KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO I POETÓW POKOLENIA KOLUMBÓW

Uczestnicy konkursu przygotowują dwa utwory K.K. Baczyńskiego lub innych twórców Pokolenia Kolumbów; czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

Eliminacje szkolne odbędą się 5 kwietnia. Chętni proszeni są o zgłoszenie się do polonistów do 3 kwietnia (środa) – należy podać imię i nazwisko, klasę oraz tytuły wybranych do recytacji utworów.

Osoby, które przygotują najlepsze recytacje przejdą do kolejnego etapu – w Szkole Podstawowej nr 32 im. Małego Powstańca w Warszawie.

KRYTERIA OCENY
• dobór tekstu,
• pomysłowość interpretacji,
• ekspresja wypowiedzi,
• umiejętność nawiązania kontaktu z odbiorcą,
• dykcja oraz opanowanie tekstu.

Zachęcamy do wzięcia udziału.