Konkurs “La France sur mon t-shirt”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt koszulki promującej język francuski pt. „La France sur mon t-shirt”.
Organizatorami konkursu są III LO im. Unii Lubelskiej i SP 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie we współpracy ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE oddział Lublin i Instytutem Francuskim w Warszawie.
 
Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury do dnia 15 stycznia 2021 roku.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie III LO w Lublinie nie później niż do dnia 15 stycznia 2021 roku.
Prace konkursowe należy nadsyłać do 20 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
III LO w Lublinie
Plac Wolności 4
20-005 Lublin
z dopiskiem : KONKURS LA FRANCE SUR MON T-SHIRT
Regulamin i karta zgłoszenia w załączniku.