Konferencja w Katowicach ” Śląsk- Droga do Niepodległej”

Dnia 22 listopada bieżącego roku w Katowicach odbyła się konferencja w ramach projektu “Śląsk- Droga do Niepodległej”. Nie zabrakło na niej naszej delegacji. Szkołę Podstawową nr 12 reprezentowali: Pani Dyrektor Iwona Stępniak, nauczyciel historii Łukasz Sulej oraz  odnoszący sukcesy w dziedzinie historii, uczeń 7 c – Tudor Luft. Celem konferencji było przedstawienie pomysłów organizatorów na rozpropagowanie Powstań Śląskich szerszej grupie odbiorców. Działo się to nie bez przyczyny, gdyż zbliża się już setna rocznica zarówno powstań jak i plebiscytu, który miał zdecydować o przyszłości Górnego Śląska. Dlatego zaproszono nas a także inne szkoły do wzięcia udziału w konferencji. Organizatorzy chcieli również dowiedzieć się od delegacji szkolnych co one myślą na temat form promocji historycznych wydarzeń na Śląsku. Również Nasza szkoła zaproponowała swoje pomysły, aktywnie biorąc udział w konferencji zarówno podczas dyskusji na forum jak i w rozmowach podczas przerwy. Ostatnim punktem spotkania było omówienie Powstańczej Klasówki, czyli konkursu o Powstaniach Śląskich, którego etap szkolny odbędzie się 20 marca 2018 roku. Na zakończenie wyjazdu do Katowic nasza delegacja udała się do Muzeum Śląskiego, gdzie mogła zapoznać się dokładniej z historią tego ciekawego i jakże ważnego dla naszej szkoły regionu. Dzięki konferencji nasza szkoła dała żywy przykład tego, że bierzemy aktywny udział w promocji wydarzeń związanych z upamiętnieniem Patrona naszej szkoły. Już teraz zapraszam do udziału w konkursie.

Łukasz Sulej, nauczyciel historii