Karta rowerowa – warsztaty

Warsztaty dla klas:

IVa i IVb

poniedziałek 3.02.2020r.

„Karta rowerowa”

prowadzone przez

p. Ewelinę Dymowską Strażnika Miejskiego