Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu – podziękowania dla szkoły