Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji wczesnoszkolnej “Pedagogika Celestyna Freineta w praktyce szkolnej

W roku szkolnym 2019/2020 w klasie 3 a realizowana była innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji wczesnoszkolnej pod nazwą “Pedagogika Celestyna Freineta w praktyce szkolnej”. Ideą tej innowacji było sięgnięcie do dorobku i założeń pracy opracowanych przez wybitnego francuskiego pedagoga Celestyna Freineta. Przez cały rok szkolny realizacja zajęć odbywała się w oparciu o wybrane techniki freinetowskie: gazetkę wychowawczą, tekst swobodny, doświadczenia poszukujące, planowanie pracy, korespondencję międzyszkolną (współpraca ze Szkołą Podstawową nr 39 w Chorzowie), fiszki autokorektywne (ortograficzne) oraz swobodną ekspresję plastyczną. To bardzo ciekawe doświadczenie, dzięki któremu uczniowie mieli nie tylko możliwość poznania innych sposobów pracy w szkole, ale przede wszystkim mogli rozwinąć swoją samorządność, samodzielność i kreatywność.