Inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców w nowym roku szkolnym

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaangażowanie i pracę członkom ustępującej Rady Rodziców SP 12

oraz gratuluję wyboru i witam przedstawicieli klas do nowej Rady Rodziców.

W imieniu Dyrekcji oraz swoim,
zapraszam przedstawicieli rad oddziałowych
na inauguracyjne posiedzenie Rady Rodziców,
o charakterze sprawozdawczo-wyborczym,

które odbędzie się w szkole
28 września br. (poniedziałek), o godz. 17.30.

Z wyrazami szacunku

Paweł Baltaza
Przewodniczący Rady Rodziców SP 12