Szczep Rodło – gra o Śląsku

24 maja  kadra Szczepu Rodło przeprowadziła grę o Powstaniach Śląskich dla uczniów 4 i 5 klas z SP12 w ramach działań programowych poświęconych pracy z patronem szkoły, przy współpracy Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.  Podczas gry uczniowie przygotowywali się do 3 Powstania Śląskiego, wykonując zadania na punktach. Dobrze wykonane zadanie było wynagradzane kawałkiem flagi Śląska. Punkty dotyczyły 1 i 2 Powstania, gwary Śląskiej, plebiscytów, mniejszości narodowych, zarysu historycznego oraz zasobów Śląska i całą pewnością wymagały współpracy każdej ekipy.  Każdy patrol miał również okazję usmażyć Ajerkucha (śląskiego placka) oraz dowiedzieć się co oznacza np. baliczek. W grze pomogli również nauczyciele, którzy chętnie zaangażowali się w swoje zadania, a grę sfinansowała Rada Rodziców.