Gość z kraju Helwetów w Dwunastce

We wtorek 22 marca w „Dwunastce” gościł ambasador Konfederacji Szwajcarskiej
w Warszawie – pan Jürg Burri. W grudniu ub. r. uczniowie klasy siódmej (dwujęzycznej)
mogli skorzystać z jego zaproszenia do zabytkowego pałacyku Raua przy Alejach
Ujazdowskich 27. Wysłuchali tam wystąpienia nt. współpracy polsko-szwajcarskiej oraz
specyfiki pracy dyplomaty. Teraz przyszła pora na rewizytę.

Wizytę rozpoczęliśmy oprowadzeniem gościa po budynku szkolnym. Odwiedziliśmy
pracownię informatyczną i chemiczną, zademonstrowaliśmy również nowe sale lekcyjne,
udostępnione w tym roku szkolnym dzięki inwestycji nadbudowy łączników i zadaszenia
patio, sfinansowanej ze środków dzielnicy Śródmieście. W jednej z nowych sal, na lekcji
języka francuskiego, wyświetliliśmy gościowi prezentację multimedialną o naszej
„Dwunastce”.

Szczególne zainteresowanie Ambasadora wzbudziły szkolne działania na rzecz
uchodźców z Ukrainy, dopytywał o nowych uczniów i warunki ich adaptacji. Obejrzał też
wystawę uczniowskich prac plastycznych, poświęconych wojnie na Ukrainie, a podczas
spotkania z uczniami opowiadał im o działaniach, jakie dla Ukrainy podejmuje Szwajcaria
oraz podległa mu placówka dyplomatyczna.

Spotkanie z uczniami starszych klas odbyło się w nowo wybudowanej szkolnej auli.
Uczniowie zaprezentowali francuskie wiersze i piosenki. Ambasador spontanicznie
zaprosił młodych wykonawców, aby wystąpili z tym samym programem podczas
najbliższego spotkania GADIF, czyli Grupy Ambasad, Delegacji i Instytucji Frankofońskich
w Warszawie, której przewodnictwo niedawno objęła Szwajcaria. Podczas wystąpień
gościa i dyrekcji oraz w trakcie sesji pytań i odpowiedzi w roli tłumacza występował jeden z
uczniów klasy dwujęzycznej.

Wizyta przebiegła w życzliwej i przyjaznej atmosferze. Dla uczestników była znakomitą
okazją do wykorzystania w praktyce znajomości mowy Moliera (a w tym przypadku raczej
„myśliciela z Genewy” – Rousseau). Mamy nadzieję, że również następcy pana
ambasadora, który jesienią opuści Warszawę, zechcą spotykać się z naszymi uczniami.

Zachęcamy również do lektury relacji Ambasady Szwajcarii z wizyty w naszej szkole:
https://www.facebook.com/SwissPoland