Godziny pracy sekretariatu w okresie wakacji

W okresie wakacji sekretariat szkoły pracuje w godzinach 10:00-14:00.