Galeria Art in House

15 października w ramach zajęć z plastyki i doradztwa zawodowego klasy 7 udały się do domu aukcyjnego Galeria Art in House. Specjalnie dla nich został przygotowany pokaz obrazów przedstawiających Warszawę w sposób klasyczny i współczesny. Uczniowie odwiedzili również pracownię malarza Wojciecha Brewki i zapoznali się z pracą domu aukcyjnego. Wiedzą kto i kiedy może zgłosić obraz na aukcję, jak przebiega aukcja, które tematy dobrze się sprzedają i w jakim kierunku należy się kształcić, aby pracować jako kurator sztuki.